Low Clowd עננים נמוכים

by Shlomo Bar & Habrera Hativeet

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    $7.90 USD  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Low Clowd עננים נמוכים via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 2 days

    $14 USD or more 

   

1.
2.
3.
4.
5.
04:20
6.
7.
8.
9.

credits

released January 1, 2006

tags

license

all rights reserved
Track Name: Low Clouds עננים נמוכים
מסתכל מבעד לחלון
עננים נמוכים
בשעה שהשקיעה מאבדת את אורה
בפנים נעים געגועים כעננים

זיכרונך עוטף אתי
רגעים יפים חודרים אל תוך עיניי עיניי
המון המון
געגועים לבני
הייה לצדי
על כתפיי אשא

על כתפיי אשא אותך אותך אותך
שואלים שאלות של זמן
מהמרים על החיים
מפארים את התהום שלפתע נפערה
ילדים קטנים חיים על חוט השערה

זיכרונך עוטף אותי
מבטים קטנים דוקרים בתוך עיניי עיניי
גדול - גדל צמח הפרי
לא לצדי
דוממים עכשיו תווי פניי
זיכרונך עוטף אותי
תווים עבים שרים בתוך אוזניי אוזניי
עמוק עמוק
עמוק בתוך לבי
נח ילדי
נעצמות עכשיו
נעצמות עיניי עיניי עיניי
Track Name: Genesis בראשית
בראשית היתה האשה
וכל מאודה
וכל הבעלים עלו מן הים
על כן נותר האדם
יחידי בקרב הארץ –

והארץ היתה תהו ובהו
וחשך על פני תהום

בראשית היה האדם
ערם ועריה
וכל העשתרות ירדו מן ההר
על כן נגר האדם
נחר בין מים למים –

ורוח אלהים מרחפת
וחשך על פני תהום
Track Name: The Seagulls השחפים
השחפים עפים מעל הים דואים דואים דואים
השחפים עפים מעל הים דואים דואים דואים

גם הים בי יהמה
ועל כנף ישאני
בשקט ובקשב
מה למעלה מעלה ל-ש-מים מים מים מים

גם הים בי יענה
גם לחופשי ישלחני
כמו שחפים בערב
מה למעלה מעלה ל-ש-מים מים מים מים
Track Name: And Again ושוב
אף לא של אחד.
וסביבי –
בדויי מתהו
שולחים מבטים
כחצי אהבה נכזבה
אל עיני.

הם מתים חייהם
דם
למרגלות הודו.
של ממיתם
ונולדים בתם-אין-דעת
כדי לשוב.
ושוב.
Track Name: Da-Re דרה
אל הגאות נשטפת
שלוש מאות אמה
תקנה כרטיס
כנס אל התיבה
המבול ישטוף הכל
כאן מקולקל
יש מים מתחתינו
ומים גם מעל

חולפים ובאים ימים של ציפייה
ובתיבה יש תקווה
ובתוכה הנתינה
ובכוחה של אהבה
נשיר שיר חדש

נקה את שחור הזפת ושלח את היונה
המים כבר שטפו את הדם מהאדמה
הקשת צבעה הכל
כבר מקושט
זו דרך חדשה ובתוכה השקט שט
עברו ימים רבים של ציפייה

ובתיבה יש תקווה
ובתוכה הנתינה
ובכוחה של אהבה
נשיר שיר חדש
Track Name: Woman's Poem שירת אישה
ברוך שעשני אישה –
שאני אדמה ואדם,
וצלע רכה

ברוך שעשיתני
עגולים עגולים
כגלגלי מזלות
וכעגולי פרות
שנתת לי בשר חי
פורח,

ועשיתני כצמח השדה
נושא פרי
שקרעי ענניך
מחליקים כמשי
על פני וירכי
ואני גדולה

ומבקשת להיות ילדה
בוכיה מצער
וצוחקת, ושרה בקול
דק מן הדק
כצרצר זעיר
במקהלת כרוביך
הנעלה
קטנה שבקטנות
אני משחקת
לרגליך
בוראי !
Track Name: Noon's Land Song שיר אדמת הצהריים
אדמת הצהריים נחושה
צחיחה כשלד
כוחה הטרום סלעי אינו אוזל
זיכרון הגעש בליבה
וכווי האבן הנוזלת
בגעת הבזלת בברזל

אומרים כי רגביה חרבים
ואלוהים נתנה לבני אדם
כדי שיבעלוה אוהבים ולא יבלעוה דם

אדמת הצהריים לטושה והיא זוכרת
כוחה קיני רוצחת כל גואל
חותם האש בעפרה וזעקת האח חוזרת
בגעת הבזלת בברזל

אומרים כי רגביה זאבים
ואלוהים נתנה לבני אדם
כדי שיפלחוה רביבים
ולא יזבחוה דם

אדמת הצהריים רטושה
עקרב שורץ בה
כוחה ממית
ולנשמתה אין צל
והיוצר אשר מקדם בראה - אינו חפץ בה
בגעת הבזלת בברזל

אומרים כי רגביה עזובים
ואלוהים הפקירה לבני אדם
והם מבוססים בה ברובים
ומכסים פניה דם
Track Name: Circles מעגלים
כך נשזר בשערך חוט הכסף
כך נרקם בו חוט השנים
כן בקצב חלף הזמן
כן בקצב חלפו השנים
ועכשיו כמו בחלום את זוהרת
פנייך שדות שקט מאירים
ענן שחור נדחק מן השמיים
והאור מציף את הימים

לא נבין לא נדע
אהבתנו חידה
האדמה הגדולה מתנשמת הים הים מתפעם
Track Name: Formless and Void תוהו ובוהו
על המים
רוח בראשית נושב
חושך עוד על פני תהום
גם למחשבה אין חושב
אין עוד לילה אין עוד יום
אין שמים
אין רקיע
אין ימים
לא ימים לא יבשה
רק המים המים הכבדים
האינסוף ברחישה
או איזה תוהו ובוהו
מתי יבוא הוא
שיגיד יהי אור

ארץ אין אז דשא אין ועשבים
עץ אשר נושא פירות
שמש אין ירח אין וכוכבים
שיהיו למאורות

זמן שלא קורה בו כלום
אינו חולף
אין דגים כי אין עוד ים
אין כל נפש חי ועוף לא יעופף
ובצלם אין אדם

או איזה תוהו ובוהו
מתי מתי יבוא הוא
שיגיד
יהי אור
עוד מעט ויתחולל מפץ גדול
עוד מעט ויהיה היש
גם הזמן המטורף יתחיל לפעול
לא יהיה עשן בלי אש
ובינתיים תוהו ובוהו
עדיין תוהו ובוהו
מתי מתי יבוא הוא
שיגיד
יהי אור