Bare foot יחף

by Shlomo Bar & Habrera Hativeet

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    $10 USD  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Bare foot יחף via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 2 days

    $14 USD or more 

   

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

credits

released January 1, 1996

שלמה בר - שירה, דרבוקה
סמסון קהמקר - כינור
מנשה ששון - סנטור
אילן בן עמי - גיטרה
נאור כרמי - בס
משה מליאנקר - דולקי

tags

license

all rights reserved
Track Name: Libi ליבי
אינסטרומנטלי
Track Name: God's Will תקוות האל
תקוות האל היא רחמים ולב פתוח
וכאן בבית אנשים באים לנוח
מהדרכים המתפתלות
הנביא יקח את התפילות
ויפרוש את ברכתו לנזקקים
וכשיבוא הרעם
וכשיגיעו הברקים
Track Name: A Walk to the Palace הליכת לארמון
אינסטרומנטלי
Track Name: Mezulzelt מזולזלת
מזולזלת בנבכי ים
אני אורה
אם הורד זמן עדיים
אני ישר אני תמים
אני הוא חי אני קיים
לעולמי עד לעולמים.

אני אפקוד שאר צאני
צולעה והומיה
ויבואו לארמוני
ותשבון שם יפהפיה
Track Name: Adir Hu אדיר הוא
אדיר הוא
אדיר הוא
יבנה ביתו בקרוב
יבנה ביתו בקרוב
במהרה במהרה
בימינו בקרוב

אל בנה, אל בנה
אל ביתך
בקרוב.
Track Name: Danino's Run ריצתו של העולה דנינו
כן, קטע שכזה,
גם הוא בל יעדר,
גם הוא בל ישכח,
דף אלם ואשם
דף בזיונו של אב,
אשר נתר, נתר ורץ
ותינוקיו רואים דומם.
דף בזיונו של אב,
אשר שיבת ציון צותה עליו - קפץ!
והוא, בעיגולו.
אץ, אץ, ובלבבו תפלה לאל עליון
לבל נרגיש חולי רגלו.
ואל עליון שמע
וכה אמר לו אל:
רוץ, רוץ, עבדי דנינו.
איתך אני!
כי אכסה מומך,
אבל לא אכסה עלבון תחיית עמי
אשר זיווה נוצץ מדמעך.
Track Name: A Friend Close to You חבר קרוב
חבר קרוב לך
כמו נפשך מך
ואם הוא לא
אז בשביל מה כל הטרחה
ואם הוא כן
הוא כמו אוצר יקר.
בלילות רעים של חורף קר
בשעת צרה ובאבק הסערה
הוא ינחם אותך
יושיט לך עזרה.
Track Name: Batash בטש
אינסטרומנטלי
Track Name: Reveal the Story ספר, ספר
קירות הבית מסתירים סודות
ספר, ספר
הזיכרונות באים
בפעימות כבדות
כל כך הרבה כאב יש בסיפורים.

נשתה מכוס המרורים
ספר, ספר
הכוס עוברת מיד אל יד
מר טעם הזיכרונות.
מה שנכתב בספר הגורל
לעד הוא שיהיה
לאף אדם אין כוח לשנות.

הזיכרונות באים
בפעימות כבדות
כל כך הרבה כאב יש בסיפורים.
Track Name: Yedid Nefesh ידיד נפש
ידיד נפש אב הרחמן
משוך עבדך אל רצונך
ירוץ עבדך כמו איל
ישתחוה אל מול הדרך.
כי תערב לו ידידותך
מנופת צוף וכל טעם.

הדור נאה זיו העולם
נפשי חולת אהבתך
אנא, אל נא רפא נא לה
בהראות לה נעם זיוך.
Track Name: Barefoot יחף
הן הבא אחרי
כבר היה לפני
ואני קטנתי מהתיר
שרוך נעליו
ושבעתיים קלותי
מרעות נדחותיו
הלא עפר אני
תחת כפות רגליו

זה הבא אחרי
שהיה לפני
הוא הרועה הטוב
אשר יצא שמעו
אשר נפשו
בעד צאנו יתן
עת כי שכיר ינוס
בלי ידאג לצאן

הוא הבא אחרי
הוא בני אף חתני
אשר קולו ישמח ליבי
ובשופר אריע לו
אשר יחף ארוצה לפניו
לסלו במדבר מסילתו
תהי בשורתו רינת שפתי
עת כי אתום לגווע..