David and Salomon דוד ושלמה

by Shlomo Bar & Habrera Hativeet

supported by
/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    $7.99 USD  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Includes unlimited streaming of David and Salomon דוד ושלמה via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 2 days

    $14 USD or more 

   

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

credits

released January 1, 1994

tags

license

all rights reserved
Track Name: Hallelujah הללויה
הללויה - הללו אל בקדשו
הללוהו - ברקיע עוזו
הללוהו – בגבורותיו
הללוהו - ברוב גדלו
הללוהו - בתקוע שופר
הללוהו - בנבל ובכנור
הללוהו - בתוף ובמחול
הללוהו - במלים ובעוגב
הללוהו - בצלצלי שמע
הללוהו - בצלצלי תרועה
כל הנשמה תהלל יה
הללויה הללויה.
Track Name: A Voice from The Sky קול מהשמים
קול מן השמיים
שמגיע לעולם כולו
המלאך בוכה למעלה
מתעצב על בן דמותו.

אח קרוב רוצה הוא
שידע לראות, בין רע לטוב
וגם נשמה תהיה לו
להרגיש ולאהוב.

כשנולד נתן לו
מתנה את העולם כולו
וגנים קסומים היו שם
כל הטבע רק שלו.

הקנאה שלטה בו
הוא החל לשרוף את מתנתו
ובעוורונו שרף גם
את גנו ואת ביתו.
Track Name: In Todra Village אצלנו בכפר טודרא
אצלנו בכפר טודרא
שבלב הרי האטלס
היו לוקחים את הילד
שהגיע לגיל חמש
כתר פרחים עושים לו
אצלנו בכפר טודרא
כתר בראש מלבישים לו
שהגיע לגיל חמש
כל הילדים ברחוב
חגיגה גדולה עורכים לו
שהגיע לגיל חמש
אצלנו בכפר טודרא

ואז את חתן השמחה
שהגיע לגיל חמש
אצלנו בכפר טודרא
מכניסים לבית הכנסת
וכותבים על לוח של עץ
בדבש מאלף ועד תו
את כל האותיות בדבש
ואומרים לו חביבי לקק
והיתה התורה שבפה מתוקה
כמו טעם של דבש
אצלנו בכפר טודרא
שבלב הרי האטלס
Track Name: In Your Heart בלבך
בלבך אני נשאר כמו שיר
אל נא תנסי זאת להסתיר
גם אם תתעלמי מזה בכלל
אי אפשר לברוח מגורל

אם תראי אותר עובר ממול
ופני סגורות כגן נעול
את עולה תמיד במחשבתי
ובחלומך רואה אותי

מנגינות פורחות מדמיוני
עינייך מביטות - נמס אני
על שפתייך החיוך קפא
וגוף צמא ללטיפה

את מלאך לבן בתוך חלום
את השושנה שלא אגזום
ואם לא תהיי רק את לעד
כל חיי אבכה אשאר לבד
Track Name: Shadmati שדמתי
שדמתי עם שחר זרעתיה בדמעה
תפילת היוגב נשמעה

שדמתי רוותה טללים שחרה
באור חמה לפני קוצר שחה קמה

בצעד קל, חרמש כלל יונף אל על
חרמש כלל יונף, יונף אל על,
יונף אל על.
Track Name: Al Tashlichini אל תשליכיני
ימלא פי תהילתך
כל היום תפארתך
אל תשליכיני לעת זיקנה

ככלות כוחי
אל תעזבני

ככלות כוחי
אל תעזבני
Track Name: Take Care of the World שמור על העולם
תשמור על העולם ילד
יש דברים שאסור לראות
תשמור על העולם ילד
אם תראה, תפסיק להיות
גיבור של העולם ילד
עם חיוך של מלאכים
תשמור על העולם ילד
כי אנחנו כבר לא מצליחים.

תשמור על העולם ילד
אל תגזים במחשבות
כי כמה שתדע יותר ילד
אתה רק תבין פחות
ובשעה מסוימת
נסגרות כל הדלתות
וכל האהבה נגמרת
רק אתה ממשיך לתהות.
Track Name: The Gate of Mercy שער הרחמים
מסתובב בעיר הישנה
ורעש בא מכל פינה
אני מכיר כבר
מכיר כבר את דרכי
בדרך לשער הרחמים.

לא מביט סביב
לא מקשיב
איש חולם אני
וכך היה תמיד
אבל מכיר כבר
מכיר כבר את דרכי
הדרך אל שער הרחמים.

חי פעם רק פעם
יש טעם אין טעם
עם כח בלי כח
שער הרחמים.

בואי איתי יחד
בואי מתוך הפחד
כי את, גם את חלק
משער הרחמים.

השלטים מעל החנויות
משקיפים, על הרחובות
בתוך ליבי יש צעקה והיא גדולה
הראו לי את שער הרחמים.

חי פעם רק פעם
יש טעם אין טעם
עם כח בלי כח
שער הרחמים.

בואי איתי יחד
בואי מתוך הפחד
כי את, גם את חלק
משער הרחמים.
Track Name: A Song for Peace שיר לשלום
תנו לשמש לעלות
לבוקר להאיר
הזכה שבתפילות
אותנו לא תחזיר

מי אשר כבה נרו
ובעפר נטמן בכי מר לא יעירו
לא יחזירו לכאן

איש אותנו לא ישיב
מבור תחתית אפל
כאן לא יועילו
לא שירת הנצחון
ולא שירי הלל

לכן ק שירו שיר לשלום
אל תלחשו תפילה
שירו שיר לשלום
בזעקה גדולה

תנו לשמש לחדור
מבעד לפרחים
אל תביטו לאחור
הניחו להולכים

שאו עיניים בתקווה
לא דרך כוונות
שירו שיר לאהבה
ולא למלחמות
אל תגידו יום יבוא
הביאו את היום
כי לא חלום הוא
ובכל הכיכרות
הריעו לשלום

שירו שיר לשלום
אל תלחשו תפילה
שירו שיר לשלום
בזעקה גדולה.
Track Name: The Mariner's Lover אהובת הספן
הרוח שוב מוסרת
הודעה לים
רגע עוברת
רגע נסגרת
בין שערי הנמל

יש ניחוח ערק
ורשתות קרועות
שיר אהובת הספן הנשכחת
שיר הנשים המחכות

הוא לא ידע
איך היא קנאה בספינות
הוא לא ידע
איך היא חכתה בלילות

רגע לא בטוח
מול מפרש רטוב
זעם הרוח
מכה את המים
את לב הנשים על החוף

נר אחד ברוח
שאינו כבה
דולק בחלון
שתאר ג'ורג' אמאדו
הים האכזר ההוזה

הוא לא ידע
איך היא קנאה בספינות
הוא לא ידע
איך היא חכתה בלילות

הרוח שוב מוסרת
הודעה לים
רגע שותקת
רגע מספרת
הלילה מת הספן

הוא לא ידע
איך היא קנאה בספינות
הוא לא ידע
איך היא חכתה בלילות
Track Name: Prayer תפילה
תפילה
תפילה לאל עולה
מכל בית
ומהרחוב,
מכל בית
ומהרחוב
תפילה
תפילה לאל עולה
עולה מתוך תקוות המבקשים
עולה מהימים הכי קשים
עולה אתי משחר ילדותי
Track Name: Coming from Love באה מאהבה
קצב הליכתה
קמט בשמלתה
הם שיעידו הם שיגידו
שדבק בה טעם האהבה

עשב בשערה
ושתי עיניה גם מספרות עליה
שהיא באה מאהבה

שמץ של מבוכה
קסם בחיוכה
הם שיסבירו הם את סודה יסגירו
שהיא באה מאהבה

כמה שהיא יפה
אור על פניה נח
ורואים עליה
שהיא באה מאהבה

ריח
שדה פורח
ומשפתיה עולה ובא
טעם
רוצה עוד פעם
לטעום את טעם האהבה.
Track Name: Prayer תפילה
אינני יודע מילים
מהן נולדת תפילה
כל המילים אבדו בקולי
והיו כאלמות אפלה

אך עדיין רואות עיני
זוהר עיניו של ילד
ועוד רואות עיני
כוכב אין דומה לו בזוהר
ואמהות דאוגות פנים
נוהגות אל האור ילדיהן הקטנים

מה יהיה עליהם? מה יהיה?
שמעו שמחתם הנושמת
כאביב שנדמה כי לא יחלוף עד עולם
כרוע אכרע לפני דמות אלוהים
אף אם מעיני נעלם

אל נא תרע לתמימים
הם אינם יודעים מדוע
ברק פוגע בעץ
הנושא את פריו לתומו
אל נא תרע לתמימים
הם אינם יודעים מדוע
אדם מחלל את צלמו

אינני יודע מילים
מהן נולדת תפילה
כל המילים אבדו בקולי
והיו כאלמות אפלה
Track Name: He will Come הוא יבוא
עם שחר הוא יבוא
עלו לגגות
טפסו גבוה
פצחו בשיר
עם שחר הוא יבוא
הוא יבוא, הוא יבוא

הוא יבוא, יעלה ויבוא
הוא יבוא
הוא יבוא, יעלה ויבוא
הוא יבוא

משולי השמש יבוא
מאפלת הלילה
מלב החושך, מחיק הלבנה
ירח על ראשו, ירח בלבו
ירח בחיקו, הוא יבקיע שחר
הוא יבקיע שמש, הוא יבקיע אור

יבוא אדון, יבוא ברוך
יבוא גנוז, יבוא אביב
יום גילה, יום רינה

הוא יבוא, יעלה ויבוא
הוא יבוא
הוא יבוא, יעלה ויבוא
הוא יבוא