Wandering נדודים

by Shlomo Bar & Habrera Hativeet

supported by
/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    $7.99 USD  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Wandering נדודים via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 4 days

    $14 USD or more 

   

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

credits

released January 1, 1991

tags

license

all rights reserved
Track Name: yashen lo garin ישן לו גרעין
ישן לו גרעין
שנת אבנים
ושעריו שגילף העליון
נעולים נעולים נעולים
עת יפתח השערים
גבעול רך כרחמים
עת יפתח השערים
חוט חי שירקרק הוא ובן חורין
ויפליג לטוב שמשות
אל סכנות הלבלוב
ישירו המלאכים
בארמון האל מות
על מסתורין העזוז
ואני אלחש
תל לי לבכות בהיכל
לבכות בקול
לבכות עד מות.
Track Name: Naked ערום ועריה
ערום ועריה אנוכי
אנוכי ערום ועריה
מלפניך
תן ונדע לאהוב
באהבה עתיקה מאוד
בשפת צלילים מגביהים
בשפת האדמה והרוח
האש והמים.
Track Name: Walking to Ceasarea הליכה לקיסריה
אלי, אלי
שלא יגמר לעולם
החול והים,
רשרוש של המים,
ברק השמיים,
תפילת האדם.

החול והים,
רשרוש של המים,
ברק השמיים,
תפילת האדם.
Track Name: I'm innocent אני תמה
אני תמה יפת צמה
עדן שמה ביד שמה
והחמה שזפתני, שאפתני, שרפתני
זכור דודי בריתך
ניפלאת לי אהבתך.

בבית עוניי בבור שביי
ברוב מריי עדן בכיי על לחיי
זאת עזרי בך שירי חבוש שברי
וכל שיבר עדתך.

מנת חלקי וצרו חזרקי
וצוף מתקי וכל חשקי
בך דבקי
חצוצרותי נגינותי ושירותי
אנגן עוד בביתך
נפלאת לי אהבתך
Track Name: shiva medorim שבעה מדורים
במדור הראשון
אמרו לי לפשוט כבודי וקלוני לגלות

במדור השני
שמוני לצחוק והישקוני הקיא והרוק

במדור השלישי
צווני רצח האב והאם והאח

במדור הרביעי
הורוני לרקוד עת אביא חללי לקברות

במדור החמישי
העבירוני באש לבי מתיקווה ליאוש

במדור השישי
הציגוני ריקם מאל ומאדם ומעולם

במדור השביעי
קול קורא אלי כרע
על ברכיך וראשית ברא!
Track Name: shlosha nosdu שלשה נוסדו
שלשה נוסדו יחד לעיני
ישימון זכרך תמיד לפני
לשמיך אני אזכיר שמך
והם עדיי לעדי נאמני.

מקום שבתי יעורר מחשבתי
ברקעו אזכרה רוקע אלוהי
הגיג לבי בהביטי בקרבי
בכל עת ברכי נפשי אלוהי.
Track Name: Honi the Circle-Drawer חוני המעגל
עיצבון גורלו של חוני
העיב את נפשי היום
פגש בו אדם בדרך
ולא ברכו לשלום.

הלא הדור לא דורו הוא
הלא מוזר הוא לכל
ותחת כובד הנטל
של מרי בדידותו ייפול

הנה גם אני לפתע
ישנתי בסתר חומה
אכן בעוברי בדרך
ברכת שלום לא אשמע.

הנה בחלומי וזר הוא
מוכר ורע גם לי
צילו העגום של חוני
פרוש על פני משעולי
Track Name: hidabrut הידברות
שדמתי עם שחר זרעתיה בדמעה
תפילת היוגב נשמעה

שדמתי רוותה טללים שחרה
באור חמה לפני קוצר שחה קמה

בצעד קל, חרמש כלל יונף אל על
חרמש כלל יונף, יונף אל על
יונף אל על