Origins אלי שורשים

by Shlomo Bar & Habrera Hativeet

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      $7.90 USD  or more

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.

credits

released January 1, 1979

שלמה בר - שירה, כלי הקשה
סמסון קהמקר ז"ל - כינור וסיטר
ישראל בורוכוב - קונטרה בס
מיגל הרשטיין - גיטרה
Shlomo Bar - Vocals, Percussion
Samson Khamkar - Violin, Sitar
Israel Borochov - Double Bass
Miguel Hershtein - Guitar

tags

license

all rights reserved
Track Name: Prayer תפילה
אינני יודע מילים
מהן נולדת תפילה
כל המילים אבדו בקולי
והיו כאלמות אפלה

אך עדיין רואות עיני
זוהר עיניו של ילד
ועוד רואות עיני
כוכב אין דומה לו בזוהר
ואמהות דאוגות פנים
נוהגות אל האור ילדיהן הקטנים

מה יהיה עליהם? מה יהיה?
שמעו שמחתם הנושמת
כאביב שנדמה כי לא יחלוף עד עולם
כרוע אכרע לפני דמות אלוהים
אף אם מעיני נעלם

אל נא תרע לתמימים
הם אינם יודעים מדוע
ברק פוגע בעץ
הנושא את פריו לתומו
אל נא תרע לתמימים
הם אינם יודעים מדוע
אדם מחלל את צלמו

אינני יודע מילים
מהן נולדת תפילה
כל המילים אבדו בקולי
והיו כאלמות אפלה
Track Name: Children are Happiness ילדים זה שמחה
תביאו שניים תביאו שלושה
תביאו ארבעה ילדים
תקבלו שיכונים עם כניסה ומטבח
ושני חדרים קטנים
תביאו ארבעה תביאו חמישה
תביאו ששה ילדים
תקבלו הנאה וכבוד מקרובים
אתם אוהבים ילדים

ילדים זה שמחה
ילדים זה ברכה
ולכם יש לב של זהב
כתוב בתורה
אולי בגמרא
לכו תשאלו את הרב

תביאו ששה תביאו שבעה
תביאו שמונה ילדים
זאת לא בדיחה
הארץ צריכה הרבה צעירים נחמדים

תביאו תריסר ולמה לא חי?
תביאו עשרים ילדים
אלוהים כבר יתן
הסעד גם כן
מה שצריכים ילדים

אלוהים הוא גדול
קשה לו לסבול
שאחד יקבל את הכל
לאחד הוא דוחף כסף, כח וכיף
ולכם הוא נותן ילדים
Track Name: In Todra Village אצלנו בכפר טודרא
אצלנו בכפר טודרא
שבלב הרי האטלס
היו לוקחים את הילד
שהגיע לגיל חמש
כתר פרחים עושים לו
אצלנו בכפר טודרא
כתר בראש מלבישים לו
שהגיע לגיל חמש
כל הילדים ברחוב
חגיגה גדולה עורכים לו
שהגיע לגיל חמש
אצלנו בכפר טודרא

ואז את חתן השמחה
שהגיע לגיל חמש
אצלנו בכפר טודרא
מכניסים לבית הכנסת
וכותבים על לוח של עץ
בדבש מאלף ועד תו
את כל האותיות בדבש
ואומרים לו חביבי לקק
והיתה התורה שבפה מתוקה
כמו טעם של דבש
אצלנו בכפר טודרא
שבלב הרי האטלס
Track Name: Deror Yikra דרור יקרא
דרור יקרא לבן עם בת
וינצורכם כמו בבת

נעים שמכם ולא יושבת
שבו נוחו ביום שבת

דרוש נוי ואולמי
ואות ישע עשה עימי

נטע שורק בתוך כרמי
שעה שוועת בני עמי

אלוהים תן במדבר הר
הדס שיטה ברוש תדהר

ולמזהיר ולנזהר
שלומים תן כמי נהר

דרור יקרא לבן עם בת
וינצורכם כמו בבת
Track Name: Thorns קוצים
קוצים עלו בדרכים
שטבעו שפתי אמי
ללשון שאין לה כתב
את עורי קרעו מעלי
עם שמי שרקמה בפרחים אימי
בחוט של זהב

איך אזעק ולמי אקרא
וממי אתבע עלבון
תקוות אימי התמימה

קוצים עלו מדרכים
שזרעו דמעות אימי
בגן שהיה לשממה.
Track Name: Moroccan Wedding חתונה מרוקאית
מי שלא ראה חתונה מרוקאית מימיו
שמענו שמענו
ברוכות קמורות ידייך בתופי התמתם
שרה בת דודו
מקצה הכפר ועד קצה הכפר
ערבים ויהודים נבוא
ראינו ראינו
את חביונות הארק
את שרשראות היונים הצלויות
את מרבצי התמרים בשבעה מינים

בפתח הבית
את כדי הזיתים הגאים
ברוכות קמורות ידייך בתופי התמתם
שרה בת דודו, שרה בת דודו

אימה

עשר ציפורים רוצות להנתק מקבורת חזי
יקיר יקרי נפשי, כמו תמר מסוג בוסקרי
שהוא הסוג המתוק ביותר
שפתותיך שני תמרים
מסוג בוסקרי שהוא הסוג המתוק ביותר

אימה

את אור הערב הזה אני נושאת כמשא האושר שלא יושר

אימה

אני מרגיש כמו הארץ נמוכה ממני שתי אמות
יקירתי יקירת נפשי
צוארך כמו אמת יד דקה
כמו אצבע האצבעות
עדויה ברצועות לבי
עוד יאמרו : מאז חתונתך לא היתה חתונה כחתונתך.
שרה בת דודו, שרה בת דודו